DE FAMILIE AALDERS IN OER.

In 1643 wordt Henric Alarts genoemd in het verpondingcohier. Hij is eigenaar van zijn huis. Bij het huis hoort een hof van 2 morgen groot. Dit stuk is tiendbaar grof en smal en behoort tot Sijn Exellent (de Graaf van Bergh).
Voor het huis ligt nog een stuk grond 'Kerckenhof'. In 1750 bleken er al veel personen met de naam Aalders in Oer te wonen o.a. als pachter van het Muschengat, waar later de familie van Hal zal gaan wonen, (links van het kantoor van de DRU).
Een andere Hendrick Aelders woont op de Pistelbusch, waar nu de Bejaardenhuisjes van het Weimanspad zijn in Oer. Verder wordt nog een Gert Alers in het Buurtschap Oer genoemd.

De Familie Aalders In Ulft.

Willem aalders, geboren in 1819 in de Debbeshoek, gaat rechts achter in de Waterstraat wonen. Zijn zonen krijgen allen een bijnaam. Willem (Kip), Hendrik Jan (de beldhouwer) en zijn twee zonen Theodorus en Johannes Bernardis die beiden achtereenvolgend gehuwd zijn met Wilhelmina Kniest worden de Geest Aalders en Gruus of Kolen Aalders genoemd, maar deze laatste namen worden pas gebruikt als Johannes Bernardus in de Veldstraat woont.
Oom Nolles blijft achter in de waterstraat en is een slachter, die zondere een borrel vooraf een varken onmogelijk dood kan krijgen. Stamvader Willem was voerman die vaak naar Doesburg moest.
Toch stamt deze tak niet van Doesburg zoals in de familie wel eens geopperd wordt. Zoon Willem Aalders komt na wat omzwervingen definitief aan de Hofstraat te wonen, waar hij met zijn tweede vrouw Drik Evers oud zal worden.
Voor 1900 had zich Piet Aalders al in Ulft gevestigd. Hij had het vak schoenmaken in Lichtenvoorde eigen gemaakt bij de Familie Knippenborg. Vanwege zijn initialen P.W. werd hij ook wel Piezewiet genoemd. Toch is hij niet de enige Schoester want in Oer woont Schoester Jantje die echter een broer was van Tutendorus.
In 1955 wonen er in de Veldstraat meer dan 20 huisgezinnen met de naam Aalders. Voor de Postbode een zware klus.
In Lichtenvoorde kwamen nakomelingen te wonen van Jannes Aalders van de Prul. In Emmerich kwamen rond 1700 de namen Evert en Hendrick Aalders voor. Deze namen wijzen op afkomst uit Oer.

De Familie Aalders in Voorst.

In 1741 komt Henric Aalders op de Deurvorstplaats in Voorst te wonen. Een van zijn nakomelingen zal in 1847 trouwen met Johan Bernard Eringfeld uit Anholt en vanaf die tijd zullen er steeds Eringvelds op deze plaats blijven wonen. Een andere nakomeling is Antoon die zich bij de Bontebrug vestigt als landbouwer en als herbergier. Zijn dochter huwt later Joh. Kleinegris, die ook kastelein wordt.

Familie Aalders in Varsselder.

Een nakomeling van Everardus Alders* was Jannes Aalders die in 1811 als drukker genoemd wordt en die op de Prul woonde, waar vroeger het huis van van Hal bij de huishoudschool was. Deze Jannes klaagde ruim 10 jaar nadat Napoleon definitief verslagen was, dat hij zijn paard, dat hij ter beschikking van de geallieerden had moeten stellen, nog steeds niet vergoed had gekregen.
Later zal hij in Varsselder een steenoven bouwen en dan is de naam Aalders van de Pananovend geboren.
Een zoon van hem, Gerardus Theodorus (1808) , zal gemeenteraadslid en kerkbestuurslid worden.
Deze Aalders heeft het merendeel van de stenen voor de Cuypers kerk in Ulft geleverd, en dat waren er iets meer dan een miljoen!

Op het oude kerkhof in Ulft is nog steeds het familiegraf te zien.
Rond de eeuwwisseling is deze familie zo langzamerhand verdwenen en heeft zich gedeeltelijk in Terborg gevestigd.
Een andere nakomeling van deze Jannes zal terecht komen in Lichtenvoorde, dit was Antony Wessel Aalders waar hij als blauwverver woonde aan de Rapenburg.

Familie Aalders in Oer.

In 1811 komt de naam Aalders vijf maal als gezinshoofd voor. Toen werd de Debbeshoek vanaf Driever (Bejaardencentrum) tot aan Aalders (Carolus Kok) ook tot Oer gerekend.
In het huis van Kok (nu showroom van Haaster) in de Debbeshoek wonen Toon en Hendrik Jan met hun moeder.
In het oude huis bij rotonde van Geuyen woonde Bernardus Aalders en zijn dochter trouwde met Veldkamp. Sephanus (Steven) Aalders is ook in dit huis geboren en zal als kind verhuizen naar de plaats waar nu Willem Erinkveld woont.
Later zal hij trouwen met Johanna Simon uit de Riezengraaf en omdat haar familie van Franse origine is, zullen sommige van de nakomelingen van Steven er Frans uitzien: Klein, donkere ogen, donker sluik haar, een rond gezicht en een lichte huid die zelfs verantwoordelijk zal zijn voor de bijnaam 'de gele' Aalders.*
Steven zal later dramatisch om het leven komen door te verdrinken in de Riezengraaf. Dit gebeurde in 1894. Hij was dus de stamvader van o.a. , Piet de schoester, maar ook van Kapper Piet Aalders.
*Deze veronderstelling is niet juist want Wilhelmus Theodorus Aalders ('de gele') en jongste zoon van Steven werd geboren uit het derde huwelijk van Steven met Grada Jansen. 

Verder in Oer woonde in 1811 Aalbert Aalders en we zijn dan bij het huis waar nu van Heel woont. Deze Aalbert wordt stamvader van de volgende takken: Tutendorus die zich zelf zo noemde in een kermisoptocht om zijn producten aan te prijzen.
Deze tutendorus is in genoemde woning geboren, maar zijn vader, ook tutendorus genaamd, sterft enkele weken ervoor.
Over blijft de moeder, die vanwege haar haarkleur de 'rode' Chris werd genoemd en een ongehuwde oom, die al gauw door de kinderen als vader en later als grootvader wordt aangezien.
Tijdens het oude jaar schiet hij zich in zijn hand en krijgt dan al gauw de bijnaam Jan met het vuuske. Een dochter van genoemde Aalbert trouwt in 1849 met Schievenkamp uit Anholt. Zij komen te wonen op de plaats waar nu nog Schievenkamp-Aalders woont.
De kleinzoon van Aalbert die ook Aalbert heette en ook op genoemde plaats geboren was, vestigt zich in de gemeente Wisch en krijgt de naam Beren Bartje vanwege het houden van een varkensbeer.

In het westen van Nederland treft men ook de naam Aalders en Alders aan. We hebben dan te maken met een domineesfamilie, die ook een professor heeft opgeleverd. Rond 1937 ontstaat er een incident met een luitenant Aalders, uit het westen van Nederland, die met geld naar zijn verloofde in Duitsland gaat. Hij wordt hier gevangen genomen door het nazi-regime en men beschuldigt hem van spionage. De Nederlandse regering slikt dit incident voor zoete koek, net zoals de andere provocaties in die tijd.

Samenvatting.

Aalders is de familienaam van Ulft. Dit komt omdat de familie sinds drie en een halve eeuw hier gewoond heeft en er weinig leden naar elders zijn vertrokken, en omdat de familie zo talrijk geworden is.
Er zijn dan ook maar weinig oorspronkelijke Ulftenaren die geen genen van Henric Alarts in hun lichaam hebben. De familie heeft voor de Franse tijd een onderschout opgeleverd en daarna twee wethouders van de gemeente Gendringen.
Het zou verstandig zijn om in Ulft een straat naar deze familie te vernoemen: niet om één persoon te verheerlijken, maar om al de honderden naamdragers te eren, die ervoor gezorgd hebben dat Ulft geworden is wat het nu is!

Naamgeving

Rond 1570 komt op het slot Ulft, de naam Eijlers als trommelslager voor. Stammen de Aaldersen van deze persoon af? We komen rond 1650 de naam Ellers en Eijlers maar ook Alers, Aelers, Alarts tegen. Rond 1700 wordt de letter D toegevoegd en na 1800 zien we de variant Alders verschijnen, maar na 1880 wordt de schrijfwijze Aalders unaniem aangehouden.
De naam is afkomstig van de heiligennaam Alardus, die eerst als voornaam en later als achternaam werd aangehouden. Rond 1700 treedt Alardus Alers bijvoorbeeld op in het doop-en trouwboek van Ulft, waarbij we dus in een persoon voor- en achternaam zien.

BRON: EGBERT KOOPS. Deze gegevens werden mij op kopie aangereikt door Jan Aalders (Zoetermeer) een der nazaten van de 'gele' Aalders.

Pagina 12: Monumentale woning.