WOONGESCHIEDENIS
Huis 'Bom Veldkamp' no. 1.

1724 Oer Jannes Aalders
1824 Oer Huis No. 157 Aalders
1826 Oer Huis No.479 Aalders
1848-1850 Oer Huis No. 479 Veldkamp
1850-1860 Oer Huis No. 479 Arendsen
1850-1860 Oer Huis No. 479 Veldkamp
1860-1870 Oer Huis No. 102 Veldkamp
1870-1880 Oer Huis No. 110 Aalders
1880-1890 Oer Huis No. 112 Veldkamp
1890-1900 Oer Huis  No 112 Veldkamp
1900      Ulft Huis No. 506 Veldkamp-Kok
Eind 1950 begin 1960 fam. Besseling.

Stephanus Aalders en zijn vrouw Grada Jansen gefotografeerd voor 1894.

Henricus Alers geboren ca. 1650 werd Leenhouder van het goed 'de Braamberg' aan de Debbeshoek op 1 november 1697. Onderstaande foto werd ongeveer 200 jaar later genomen met de poserende familie Kok die toen het huis bewoonde.
Foto: Frans Bleumink.  

Het goed 'de Braamberg' Debbeshoek te Oer/Ulft.

 

HENRIC ALERS
Henric Alers/Alarts, hij werd in 1643 in het verpondingcohier genoemd en bezat een huis met een stuk grond waarover hij belasting moest betalen. In 1643 was Henric dus volwassen, hij zal dan circa 1615 geboren zijn, het is niet zeker of hij in Ulft geboren is. Zijn zoon Henricus Alers/Alarts geboren circa 1650 huwde ca. 1675 te Oer (ten Noorden van Ulft). Naam van echtgenoot is niet bekend. Deze Henricus werd op 1 november 1897 leenhouder van het goed 'de Braamberg' (Bovenstaande foto.) Uit dit huwelijk werden 4, maar waarschijnlijk meerdere kinderen geboren. In 1675 werd Everhardus geboren en daarna volgen weer een Henricus, Johanna en Margaretha Alers. Everardus huwde in 1695 met Joanna Thus, na 1900 hield deze tak langzaam op te bestaan. 

HENRICUS/HENDRICK
Zoon Henricus/Hendrick Alers huwde met Maria Geutjes op 5 april 1709. Uit dit huwelijk werden voor zover bekend 5 kinderen geboren. nl. Wilhelmus Alers, Alers 1710, Hendrica Alders, Elisabeth Alders en tenslotte Hendrick Aelders.

JAN (JANNES) ALERS
De Zoon Jan Alers (1710) huwde in 1727 met Eva Friselaer/Friselder en zij betrokken het huis No. 157 dat later Huis No. 479 'Bom Veldkamp' werd genoemd. Dit huwelijk bleef kinderloos en Eva overleed voor 1747. Twintig jaar later op 10 december 1747 huwde Jan Alers met zijn tweede vrouw Hendrina ten Brinck die op de Pol geboren was. Vier kinderen werden uit dit huwelijk geboren voor dat Jan na 1757 overleed. Hendrina ten Brinck hertrouwd in 1774 met Frederik van Hal. De kinderen Joanna (1748), Eva (1751-1770), Albertus (1753-1833) en Bernardus (1757-1838) werden allen in huis No. 157.

BERNARDUS AELDERS
Zoon Bernardus Aelders (1757-1838) huwde in 1795 met Johanna Heijster (1770-1838), uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren. Wilhelmus komt in 1803 ter wereld als 4de kind en overlijd in 1872, hij huwde in 1825 met Hermina van de Sande, 9 kinderen werden uit dit huwelijk geboren waaronder als 3de kind Stephanus 'Steven' Aalders op 5 december 1831 in Huis No. 157 later Huis 'bom Veldkamp' genoemd. (zie foto hieronder.)  

    

FOTO: Huis 'bom Veldkamp' aan de Ingenieur Sassenstraat vandaag de dag! In dit huis werd Stephanus Aalders geboren in 1831.  
Op deze plek stond al een huis op een kaart uit 1650 ingetekend. zie voorpagina

 

STEPHANUS AALDERS
Op 5 december 1831 werd Stephanus (Steven) Aalders geboren in bovenstaande woning. Geboorte document op pagina 17. Zijn ouders Wilhelmus Alders (1803-1872) en Hermina Dorothea Van de Sande (1802-1869) gehuwd in 1825 woonden in het huis op bovenstaande foto. Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, Steven werd als 3de kind geboren en hij huwde op 30 jarige leeftijd in 1861 met Johanna Simon (1838-1872). Haar vader Gilles Simon was in 1803 van uit Normandië (Frankrijk) gekomen. Gilles Simon huwde met Willemina Heijman en uit dit huwelijk werd op 11-06-1825 dochter Berendina geborenen op 30-01-1838 werd dochter Johanna. Er wordt ook een Petrus Simon genoemd die op 31-01-1808 geboren zou zijn, hij zou ook de vader kunnen zijn van Johanna gezien de geboortedatums van beide meisjes. Misschien was Petrus een broer van Gilles? In ieder geval staat in het kadaster vermeld dat Giel Simon in 1832 woont op de boerderij aan de Riezengraaf.

1 ste vrouw JOHANNA SIMON
Zoals eerder vermeld was Stephanus Aalders gehuwd in 1861 met Johanna Simon. Stephanus gaat op het ouderlijk huis van Johanna aan de Riezengraaf wonen. Johanna stierf al op jonge leeftijd in 1872, ze werd 34 jaar oud. Toch werden er nog 5 kinderen uit dit huwelijk geboren waaronder als 4de kind Petrus Wilhelmus Aalders in 1868 hij zal later schoenmaker en eigenaar worden van de bekende schoenenzaak P. W. Aalders in Ulft.

2 de vrouw BERDINA VERHOLT
Nog geen 4 maanden later (Stephanus bleef met 5 jonge kinderen achter) hertrouwde Stephanus met de 33 jarige Berendina Verholt op 6 februari 1873. Uit dit huwelijk werden 2 dochters geboren voor dat Berendina op 37 jarige leeftijd in 1877 overleed.

In 1879, zeven jaar na het overlijden van Johanna Simon, leende Stephanus 1400 gulden (in die periode een enorm bedrag) om het huis met erf en diverse percelen op 'de Maatjes' aan de Riezengraaf te kopen. (Het betreffende huis en een aantal percelen grond waren in eigendom van de vader van de overleden Johanna Simon.)
Voor de liefhebber, documenten over deze lening vindt u op pagina 16.
 
Plots werd Stephanus de trotse bezitter van een boerderij met bijna 23.000 m² grond.
(Elders op deze pagina zijn foto's afgebeeld die het huis in het verleden laat zien en in de tegenwoordige tijd. 

3 de vrouw GRADA JANSEN
Acht maanden na het overlijden van Berendina Verholt, hertrouwd Stephaus op 16 november 1877 voor de 3de keer nu met de 36 jarige Grada Jansen uit Bergh. Uit dit derde huwelijk werden nog eens 5 kinderen geboren dit waren Mechelina (1878-1947), Hermanus 1880-1943 (onderwijzer) gehuwd met Francisca van Amelsfoort. Als 3de kind werd Berendina geboren (1882-1960), zij huwde in 1914 met Hendrikus Bongers, deze huwelijken bleven kinderloos. Daarna werd Antonia Maria geboren (1884-1952) zij werd kloosterzuster. Als laatste telg uit dit 3de huwelijk volgde Wilhelmus Theodorus Aalders (1887-1952). 
  

^ Het huis aan de Riezengraaf waar Steven Aalders met zijn gezin in 1861 woonde. Foto zal omstreeks 1900 gemaakt zijn.
De gelijkenis van het huis is vrijwel identiek aan het huis op de foto van tegenwoordig! Zelf het aflopende dak aan de linkerzijde en de bijgebouwen zijn gehandhaafd.

Het riviertje (sloot) de Riezengraaf loopt ook nog steeds langs het huis.  De voordeur zit tegenwoordig aan de andere zijde van het huis.

 

< Foto uit het verleden- en in tegenwoordige tijd

 

 

 

Op de tekening links, zijn de percelen in het groen aangegeven en het huis van bovenstaande foto's in rood.
Stephanus werd in 1879 eigenaar van de boerderij en 23000 m² grond.

Deze tekening (uit het archief van huis Bergh) is een gedeelte van de kaart uit 1887 dus toen woonde Stephanus 8 jaar in het gebied 'de Maatjes'. 

Stephanus kwam op 62 jarige leeftijd dramatisch om het leven door verdrinking in het riviertje 'de Riezengraaf' dat voor zijn huis stroomde.
Dit gebeurde op 16 augustus 1894.

   

WILHELMUS (Willem) THEODORUS AALDERS
Als 5 de telg uit het gezin van Stephanus en zijn derde vrouw Grada, kwam dus Wilhelmus Theodorus Aalders op 18 januari 1887 ter wereld. Willem besteedde zijn leven aan de sociale en culturele belangen van de gehele gemeente Gendringen. Hij huwde in 1913 met Johanna Wilhelmina Geerts (1887-1965). Willem kocht een stuk grond aan de van Nispenstraat en liet daar het Óldershuus op bouwen. (Meer dan 100 jaar werd het bewoond door de familie.) Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren. Als eerste kind melde Elisabeth (Lies) zich aan (1914-1998), zij huwde in 1942 met Antonius (Toon) Engel (1913-1989) er werden 5 kinderen uit dit huwelijk geboren. Daarna Hendrikus (Henk) (1915) hij huwde met Maria Emaus (1920) 5 kinderen werden uit dit huwelijk geboren. Helena (Leentje) volgde als 3de kind (1917-2007) Zij werd 90 jaar oud, zij huwde met Herman Kraan (1915) uit dit huwelijk werden ook 5 kinderen geboren. Daarna kwam Berendina (Dinie) (1918-2001) zij huwde in 1946 met Franciscus (Frans) Robben (1918-1976) uit Weert, 7 kinderen werden geboren uit dit huwelijk. In 1920 werd er een levenloos kindje geboren. Johannes (Jan) volgde (1922-1975) hij huwde in 1949 met Johanna (Annie) Smulders, 5 kinderen uit dit huwelijk. Als 7de komt Peter (piet) (1923-2007) de kapper, hij huwde in 1952 met Johanna (Jo) Löwenthal (1930) uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren. In 1925 werd nog een levenloos kindje geboren. Wilhelmien (1926) werd als negende kind geboren en huwde met Michel Grijmans uit Weert, uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren. Als laatste diende Bernardus (Bennie) zich aan (1928-2018) hij werd ook 90 jaar oud en huwde met Marie Immink, 5 kinderen werden uit dit huwelijk geboren.
Willem was -zoals vrijwel iedere jongen- bij de DRU gaan werken en wist zich in de loop der jaren, te ontwikkelen als een zeer gewaardeerd medewerker en was jarenlang chef van de emailleerafdeling.   
De lichte (gelige) huidskleur van sommige nakomelingen van Steven zouden verantwoordelijk zijn voor de bijnaam 'de gèle' Aalders.

Door zijn sterke sociale karakter, zal menige vereniging een beroep op hem doen.

FOTO RECHTS: gemaakt in 1923 zien we Wilhelmus (Willem) Aalders met zijn vrouw Johanna Geerts met 5 van zijn kinderen. Elisabeth (1914), Hendricus (1915), Helena (1917), Bernardina (1918). En de kleinste Johannes (1922). De kinderen Wilhelmina (1926) en Bernardus (1925) zouden nog volgen. (In 1920 en 1925 waren er twee levenloze kinderen te betreuren.) 

 

Vrijwel de complete familie Aalders eind jaren '40 van de vorige eeuw.

Foto gemaakt op 10 augustus 1932 bij het 30 jarig bestaan van Harmonie St. Cecillia, waar Willem Aalders vele jaren voorzitter van was.  

Het huis aan de van Nispenstraat te Ulft, gebouwd in 1913. Deze woning werd meer dan 100 jaar, tot medio 2018, bewoond door de familie.

Willem Aalders en Anneke Geerts, foto gemaakt na het uitreiken van de medaille in de orde van Oranje Nassau.  

Huldiging op de DRU 

IN MEMORIAM W. AALDERS.

Hedenmorgen werd, na een plechtige H. Mis van Requiem in de Parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus, met muzikale eer het stoffelijk overschot ter aarde besteld van dhr. W. Aalders.

Dhr. Aalders nam op zijn eigen sympathieke en bescheiden wijze een zeer voorname rol in het plaatselijke leven in. Immers bij de oprichting van de sociale organisaties, toendertijd vooral strijd- organisaties, was dhr. Aalders een van de mannen die de beslissende stoot gaven. Jarenlang was hij penning meester en daarna voorzitter van de plaatselijke Metaalbewerkersbond; mede oprichter en meer dan 25 jaren voorzitter van de Werkmeestersbond.; tot de liquidatie in 1942. Lid van de Raad van Bestuur van de toenmalige Werklieden- vereniging; vanaf de oprichting in 1926 tot nu toe, de eminente kassier van de Centrale Volks- bank; 1927 tot 1949 gemeenteraadslid

 

 

en waarnemend wethouder steun gevend aan wie ze toekwam, eerlijk en zonder persoonlijke vooroordelen; en eveneens vele jaren de sympathieke en inspirerende voorzitter van de Harmonie , St. Cecillia', die onder zijn beleid, veel moeilijkheden heeft overwonnen en vele successen heeft gehaald. De eer, die de overledene deze morgen van alle kanten werd bewezen, was dan ook ten zeerste verdiend. 
Dhr. Aalders was bescheiden in zijn optreden, maar zijn daden traden des te meer op de voorgrond. Het was dan ook niet voor niets, dat de overledene van H.M. de Koningin de ere medaille van de orde van Oranje in zilver ontving. Verdiend, en meer dan dat, was deze officiële onderscheiding voor de wijze waarop hij, naast zijn werk als chef van de Emailleerfabriek van de DRU, zijn leven besteedde voor de sociale en culturele belangen van Ulft en de gehele gemeente Gendringen.

Moge de familie, die in de overledene een uitmuntende echtgenoot en vader verliest, weten dat zijn werken hem zeker de bekroning van God hebben gebracht, en moge, naast onze wens van sterkte aan de familie, onze wens in vervulling gaan, dat zijn werk hier op aarde de voortzetting en bekroning moge vinden, waarop hij recht heeft. HIJ RUSTE IN VREDE. 

Bericht uit een plaatselijke krant op 16 mei 1952. 

Pagina 3 (klik) wethouder Johannes Aalders