Evenals Stephanus Aalders, werd de 6 jaar oudere broer Johannes (Jan) Aalders (1825-1897) ook geboren in het huis No. 479. Jan huwde met Berendina Wenninck (1838-1901). Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren waaronder als tweede kind Bernardus (1870-1937). Deze Bernardus huwde op 10-05-1900 met Berendina Kok (1874-1922).
Uit het huwelijk van Bernardus en Berendina werd op 05-05-1901 Johannes Wilhelmus Aalders geboren te Oer, hij was de eerste telg uit een gezin van 5 kinderen
.

FOTO: Huis 'Bom Veldkamp' No. 479.
 

Johannus Wilhelmus Aalders huwde op 5 maart 1925 met Theodora Johanna Visser te Gendringen. Uit dit huwelijk werden tussen 1926 en 1942 maar liefst 13 kinderen geboren.
Op 20-05-1942 werd een tweeling geboren en moeder Visser was bij deze geboorte 41 jaar.

DRU. Als 13 jarige knaap, begon de loopbaan van Johannes in het poetshok bij de DRU om vervolgens op te klimmen tot machinevormer en badkuipenvormer. In 1951 op 50 jarige leeftijd, maakte hij een studiereis naar Amerika, waarna hij bij terugkomst, benoemd werd tot baas van de nieuwe mechanische gieterij, die onder zijn leiding uitgroeide tot een belangrijk onderdeel van het bedrijf.

GEMEENTERAAD. Door zijn sociale karakter, stond zijn leven sterk in het teken om de gemeenschap te dienen, zo werd hij in 1938 op 37 jarige leeftijd gekozen om zitting te nemen in de gemeenteraad. Door zijn sympathieke instelling, en zijn voortreffelijke en gezonde kijk op gemeentezaken, werd hij in 1962 benoemd tot wethouder en locoburgemeester der gemeente Gendringen. Daarnaast nam hij ook nog zitting in het school- en kerkbestuur, was voorzitter van de vereniging 'Gemeenschapshuis Ulft' en o.a. lid van de Gezinszorg.     

Hieronder: Geboortedocument uit het archief van de gemeente Gendringen van Johannes Wilhelmus Aalders, geboren op 5 mei 1901 des morgens ten vier ure, te Oer nummer 46.  

WETHOUDER-LOCOBURGEMEESTER
Johannes Wilhelmus Aalders,
1966 in bespreking met burgemeester Cramwinckel die van 1958 tot 1977 burgemeester was van de gemeente Gendringen. Johannes was 24 jaar gemeenteraadslid en 8 jaar wethouder-locoburgemeester.

Foto's: Omroep Gelderland, (ons dorp.)

WETHOUDER AALDERS GERIDDERD EN EREBURGER GEMEENTE GENDRINGEN

< Gedeelte uit de Graafschapbode van 28-08-1970.

……. Een bijzonder treffend en hartelijk afscheid werd tenslotte wethouder Aalders, 24 jaar raadslid en 8 jaar wethouder/ locoburgemeester, bereid. Door u te noemen als een waardig opvolger van wijlen wethouder Van Aken, aldus de burgemeester, zullen alle aanwezigen volkomen begrijpen, dat wij een zeer bijzondere waardering hebben voor het vele en voortreffelijk werk, dat u in het belang van de gehele gemeente hebt verricht. De gemeenteraad heeft u dan ook benoemd tot ereburger der gemeente Gendringen en ook u de eremedaille in goud toegekend. Nadat de heer Cramwinckel nog uitvoerig had stil gestaan bij de goede samenwerking in B. en W., waarin de heer Aalders toonde een gezonde kijk te hebben op gemeentezaken. …...

  

 

…..De heer Aalders die zeer uitvoerig was in zijn afscheidsrede, gaf de nieuwe raad nog het advies mede de traditie van twee wethouders te kiezen uit de groepen agrariërs en arbeiders, te handhaven, aangezien de geschiedenis had bewezen, dat daardoor steeds een goede verstandhouding in B. en W. en een voortreffelijke samenwerking aanwezig was.

Johannes Wilhelmus Aalders met zijn vrouw Theodora Johanna Visser.

 

AAN EEN HEEL BIJZONDER LEVEN KWAM EEN EINDE.
Op 6 mei 1979 overleed Johannes op 78 jarige leeftijd en hij werd op 9 mei onder grote belangstelling begraven.

Zie hieronder de rouwkaart en het bidprentje.  

Het huis aan het Oerseveld waar de familie Aalders woonde.

Pagina 4: (klik) KAART 1832

Maak jouw eigen website met JouwWeb