Er is al meer onderzoek verricht naar de familie Aalders in Ulft-Oer en terecht, het is heel bijzonder, om te ontdekken dat alle Aaldersen in Ulft de genen in hun lichaam dragen van Henricus Alers/Alarts die reeds in 1643 in de archieven wordt genoemd.

BIJNAMEN
Het aantal Aaldersen in Ulft werd zo groot, dat menigeen, niet meer wist bij welke tak hij of zij behoorden.
Vandaar dat er allerlei bijnamen ontstonden zoals:  bonte Aalders - gèle Aalders - Aalders van de tut - tutendorus - tiets Aalders - duumpke Aalders - de geest Aalders - schoester Aalders - piezewiet Aalders - kip Aalders - gruus of kolen Aalders - Aalders de belthouwer - Beren Bartje Aalders - Aalders van de pannenoven -  Schievenkamp's Beernt -  Aalders van de Prul - en wie weet nog meer.

DUIDELIJK STAMBOOM-OVERZICHT!

Door middel van een duidelijk en visueel stamboom-overzicht heb ik geprobeerd, een compleet beeld weer te geven van deze enorme grote familie in Ulft.
En het resultaat is zeer verrassend, in het stamboom-overzicht kunt u de lijn Henric Alarts geboren ca. 1600/1615 heel duidelijk volgen, deze lijn zal zich uiteindelijk splitsen in 13 familie-lijnen. Maar liefst 876 keer, komt de naam Aalders voor in Ulft.

HET STAMBOOM-OVERZICHT KUNT U HEEL EENVOUDIG DOWNLOADEN.  In werkelijkheid is het stamboom-overzicht 5 meter lang en ruim 1 meter hoog. 

U zult versteld staan, van de enorme ontwikkelingen, die er sinds 1610 hebben plaatsgevonden en dan zijn nog niet eens de namen van de kinderen afgebeeld van de aangetrouwde gezinnen want dan is het overzicht helemaal niet te overzien.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de inhoud van deze website, dan hoor ik dat graag van u.

Het plaatsen van eventuele familiefoto's, documenten, bidprentjes, berichten e.d. zijn op deze website ook mogelijk.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier.

Joop du Plessis, Doetinchem 

^ DOCUMENT VAN HET HUWELIJK EVERARDUS ALERS UIT 1696 
Huwelijk van Everardus Alers en Johanna Thuss op 24-11-1696 te Gendringen. Getuigen waren: Bernardus Rateringh en Gisbert Lettingh.

Everardus Alers was de zoon van Henricus Alers (1650) de stamvader der familie Aalders in Ulft.

6 weken daarna op 11-01-1697 was Everardus Alardi getuige bij het huwelijk van Joannes Nieuwenhuijs en Johanna Poren.
Hier werd zijn achternaam als 'ALARDI' genoteerd. (Zie voor meerdere afbeeldingen pagina 13 

Op het overzicht hierboven kunt u in korte lijnen vanaf 1610 de generaties volgen tot ca. 1935. Uiteindelijk ontstaan er 13 lijnen die door de huidige en komende generaties worden voortgezet. 

 

           TER VERDUIDELIJKING HIERONDER TE DOWNLOADEN.

DIRECTE LIJNEN AALDERS STAMBOOM
1211 downloads

DE STAMVADER DER FAMILIE AALDERS WERD REEDS IN 1643  GENOEMD IN DE ARCHIEVEN.

BRON: Egbert Koops.

In 1643 kwam de naam HENRIC ALARTS/ALERS reeds voor in het verpondingskohier, (Register met taxaties van belastbaar onroerend goed.) 

HENRIC zal dan omstreeks 1610 geboren zijn.
Bij kasteel 'Ulft',  dat omstreeks 1643, al 3 eeuwen aan de oude IJssel 'Strang'  het landschapsbeeld bepaalde, vestigde zich vanaf ca. 1600 een kleine leefgemeenschap; Enkele zandweggetjes met daaromheen wat kleine huisjes en in het ruige landschap hier en daar een boerderijtje, veel meer stelde Ulft en Oer toen niet voor. Het kasteel was in verval geraakt, het zou nog ruim 100 jaar duren voor 'de olde hut' (DRU) in 1754 zijn vorm kreeg en de eerste mensen daar werk konden vinden.

Zoon Henricus Alers geboren circa 1650, huwde ca. 1675 in 'Oer' (ten noorden van Ulft). 
Uit het huwelijk van Henricus werden 4, maar zeer waarschijnlijk meerdere kinderen geboren, ca. 1675 werd Everardus Alers geboren, daarna volgden Henricus, Johanna en Margaretha Alers.
Zoon Henricus Alers huwde met Maria Geutjes, uit dit huwelijk werden voor zover bekend 5 kinderen geboren nl. Wilhelmus Alers ca. 1709, Jan Alers ca. 1710, Hendrica Alders, Henrick Aelders en tenslotte Elisabeth Alders in 1713.

Jan Alers (1710) huwde met Hendrina ten Brinck in 1747 en zij zetten de lijn voort, die tot op de dag van vandaag zal uitgroeien en zich uiteindelijk zal verdelen over 7 takken. 

Everhardus stichtten ook een gezin met nakomelingen maar deze tak hield langzamerhand op te bestaan.

De anderen broer van Jan Alers, Hendrick genaamd, huwde in 1743 met Anna Schoenmaker zij zetten de lijn ook voort die zich uiteindelijk zou verdelen in 5 takken die voor het nageslacht zorgen die allen uit één stamvader voortkomen! 

De lijn Jan Alers is op het stamboom-overzicht in het BLAUW aangegeven, de lijn Hendrick Alers in ROOD.

TOTAAL AALDERS-STAMBOOMOVERZICHT
3148 downloads

DIVERSE NAAM-VARIANTEN

De achternaam Aalders kende omstreeks 1600-1700 vele varianten zoals: Ellers, Eijlers, Alers, Alardi, Aelers, Ahlers, Alaerds, Allard, Aldersen, Alerts Aelders en nog enkele. Na 1700 werd de letter 'd' toegevoegd en ontstond de variant Alders daarna veranderde de naam geleidelijk in Aalders en werd deze schrijfwijze unaniem aangehouden.

Rond 1570 komt op het slot Ulft, de naam 'Eijlers' als trommelslager voor.
'Stammen de Aaldersen van deze persoon af'  vraagt genealoog Egberts Koops zich af?
We komen rond 1650 de naam Ellers en Eijlers maar ook Alers, Aelers, Alarts tegen.

Deze veronderstelling van de heer Koops, zou mogelijk kunnen zijn
als u de 'denkbeeldige' generatielijn vanaf 1643 terug in het verleden
naar 1570 op de afbeelding hiernaast bekijkt. >

EIGEN HUIS EN GROND!
Gezien het feit, dat Henric Alarts/Alers in 1643 al in het bezit was van een eigen huis en grond in pacht had van de Graaf van Bergh*, versterkt het vermoeden, dat Henric Alarts voor 1643 al contacten had met kasteel ULFT. Door zijn bezittingen van huis en grond werd Henric Alarts n.l. in 1643 genoemd in het verpondingskohier. Dus Henric zal omstreeks 1610 geboren zijn.

(* De Heren van Bergh, hadden in die periode, rondom het kasteel 'Ulft' veel grond in hun bezit.)

(Zie het verslag van de Heer Koops op pagina 11.)

Op het schema rechts, ziet u een denkbeeldige generatielijn die
100 jaar dieper het verleden in gaat als Trommelslager Eijlers de stamvader zou zijn.

 

 ^ DENKBEELDIGE LIJN vanaf 1570

^ Kasteel 'Ulft' omstreeks 1700 door water omgeven.

'GA HEEN EN VERMENGVULDIGT U'!
Deze aankondiging vanaf de preekstoel, werd niet tegen dovenmansoren gezegd!
:-)

Veel, heel veel kinderen werden er geboren en ook velen stierven in die periode op zeer jonge leeftijd door ziekte, slechte voeding en leefomstandigheden.
Meer dan een kwart van de kinderen overleden rond 1700 in hun het eerste levensjaar! 

De Rooms Katholieke nakomelingen van Hericus Alers zorgden dan ook voor heel veel nageslacht. Gezinnen met 11, 12, 13 kinderen kwamen veel voor, zelfs 2 gezinnen met 15 kinderen. Amper 9 maanden tussen de geboortes waren geen uitzondering.

14 VAN DE 15 KINDEREN OVERLEDEN

In het gezin van Anna Aalders en Albert van Leeuwenberg, overleden 14 van de 15 kinderen op zeer jonge leeftijd!

Er werden in het verleden 12 tweelingen in de familie geboren.

In het gezin van Bernardus Aalders en Hendrina Gregoor, werden maar liefst 10 zonen achter elkaar geboren. Als elfde en laatste kind werd dochtertje Ida geboren.

Dit gezin zou in 1945 dramatisch getroffen worden door een beschieting (per abuis) op hun woning. De moeder en 5 van haar kinderen waaronder klein Ida kwamen hierbij om het leven. 

HONKVAST
Voor 1900 bleef vrijwel iedereen in Ulft-Oer wonen of vestigden zich in de buurtschappen daar omheen.
Slechts enkelen zochten hun geluk elders, de reden van vertrek was meestal verhuizen naar de woonplaats van de partner of het vinden van werk.
Aalders is dan ook de familienaam in Ulft! Zij zijn allemaal familie van elkaar omdat zij allen afstammen van één stamvader.

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat menig oorspronkelijke Ulftenaar de genen van Henricus Alers in zich draagt.

Naast de grote kindersterfte, kwamen tijdens het onderzoek veel personen in beeld die een bijzondere hoge leeftijd bereikten.
Opvallend veel personen bereikten de leeftijd van 80 jaar en ouder. Vooral in de vroegere periode (vrijwel zonder medicatie) een behoorlijke hoge leeftijd.

Zelfs 90 jaar en ruim daarboven waren geen uitzondering!

>Wilhelmien Grijmans-Aalders, werd geboren in 1926 te Ulft, zij overleed op 93 jarige leeftijd op 10 november 2020 te Weert.

> Bernardus Franciscus Aalders, werd geboren in 1928 te Ulft, hij overleed op 90 jarige leeftijd op 5 mei 2018 te Ulft.  

> Helena Aalders-Kraan, werd in 1917 geboren te Ulft, zij overleed op 90 jarige leeftijd in 2007 te Ulft.

> Johannes Martinus Aalders, werd in 1923 geboren te Ulft, hij overleed op 90 jarige leeftijd in 2013 te Ulft.

> Geertruida Wilhelmina Aalders, werd geboren in 1893 te Ulft, zij overleed op 91 jarige leeftijd in 1984 te Velp. 

> Maria Berdina Aalders, werd in 1909 geboren te Ulft, zij overleed op 91 jarige leeftijd in 2000 te Terborg.

> Hendrica Maria Aalders, in 1840 te Lichtenvoorde geboren, overleed op 91 jarige leeftijd in 1931 te Lichtenvoorde.

> Willem Aalders, (kip) werd in 1819 geboren te Ulft, hij overleed op 92 jarige leeftijd in 1911 te Ulft.

> Theodora Antonia Aalders, werd in 1896 geboren te Ulft, zij overleed op 93 jarige leeftijd in 1989 te Ulft.

> Maria Francisca Aalders, werd in 1906 geboren te Ulft, zij overleed op 94 jarige leeftijd in 2001 te Terborg.

> Henrica Johanna Aalders, werd in 1916 geboren te Ulft zij overleed op 95 jarige leeftijd in 2011 te Apeldoorn. 

BEROEPEN FAMILIE AALDERS IN HET VERLEDEN
Het ligt voor de hand dat de meeste mannen hun werk vonden op de 'olde' en de 'ni-je hut' in Ulft.

Andere beroepen die bij het onderzoek na voren kwamen waren: schoenmaker, drukker, klompenmaker, bakker, timmerman, akkerbouwer, meubelmaker, gereedschapmaker, textielwinkelier, kapper, losarbeider, dienstbode, slijter, dagloner, rietstoelenmaker, schilder, slager, congierge, herbergier, nood-/huisslachter, zandvormer/kernmaker, voerman, metaaldraaier, controleur, werkmeester, rijwielhandelaar, diervoederzaak, steenbakker/fabrikant, kruidenier, gemeentewerker, raadslid en wethouder.

Advertentie stond waarschijnlijk in de jaarlijkse
kermiskrant uit de jaren '30 van de vorige eeuw.

^ 2 advertenties van Aalders uit Oer.  Deze Aalders was Hendrikus Stephanis (Henk) Aalders geb. in 1915. 
(In de advertentie links staat 11.- vermeld, dit is de prijs van de plaatsing van de advertentie.

Th. Aalders had een diervoerderzaak in Ulft omstreeks 1930.                                                                                        Schoenenzaak Gebroeders Aalders Ulft  adv. uit 1945.

> >>  Zie pagina 7 voor meer dan 70 advertenties vanaf 1874 die betrekking hebben met de familie Aalders.

            Op pagina 8 treft u krantenberichten aan over de familie Aalders vanaf 1864. Geplaats in de GRAAFSCHAPBODE.

TIJDENS HET ONDERZOEK KWAMEN 2 GEZINNEN IN BEELD MET 15 KINDEREN!

AFBEELDING HIER BOVEN: In het gezin van Anna Maria Elisabeth Aalders geboren te Ulft in 1825 overleden in 1888 en Albert Franciscus van Leeuwenberg geboren te Amersfoort in 1824 overleden in 1876 werden maar liefst 15 kinderen geboren.
Slechts één kind werd volwassen.

De vader van Anna Aalders was Johannes Hendrikus Aalders geboren in 1778 te Ulft overleden in 1840 te Lichtenvoorde.


^ Fragment uit het STAMBOOM-OVERZICHT ^

AFBEELDING HIER BOVEN: Zo ook het gezin van Wilhelmus Bernardus Aalders (de Bonte) geboren in Ulft (1869-1920) en Johanna Maria Gregoor (1869-1940) zij huwden in 1897. Zij kregen 15 kinderen waaronder 2 x een tweeling, zeker 9 of 10 kinderen stierven al beneden de 20 maanden.


^ Fragment uit het STAMBOOM-OVERZICHT ^

Hendrick Alders (1709-1766) huwde 4 keer, binnen 30 jaar werd hij vader van 18 kinderen.

Hendrick Aelders geboren in 1709 huwde maar liefst 4 keer, zijn eerste vrouw Geertudis Boshuizen overleed op 29 jarige leeftijd zij liet 5 jonge kinderen achter. Zijn tweede vrouw Anna Schoenmaker stierf ook op 29 jarige leeftijd 4 jonge kinderen achterlatend. Zijn derde vrouw Hendrina van Dillen was nog maar 16 jaar toen ze in het 'huwelijksbootje' stapte met de 42 jarige Hendrick, zij overleed ook op 23 jarige leeftijd en liet 4 jonge kinderen achter. Toen Hendrick in 1759 op 50 jarige leeftijd voor de vierde keer huwde met Geesken Overgoor werden er nog eens 5 kinderen geboren. Hij was dus vader over 18 kinderen.


^ Fragment uit het TOTALE STAMBOOM-OVERZICHT ^

14 KINDEREN BIJ 2 BROERS
Theodorus Aalders geboren in 1858 te Ulft huwde in 1885 met de twintig jarige Wilhelmina Kniest, zij kregen 4 kinderen. Als jonge vader stierf Theodorus in 1893 nog geen 35 jaar oud. Wilhelmina Kniest hertrouwde 1 jaar later met de broer van Theodorus, de 32 jarige Johannes Bernardus Aalders. Er werden tussen 1895 en 1912 nog eens 10 kinderen geboren uit dit tweede huwelijk. Wilhelmina Kniest was inmiddels 46 jaar oud toen het laatste kind geboren werd.


4 x GEHUWD!

Johanna Aalders (1871) huwde in 1904 - 1906 - 1917 - en in 1921.
Zij  bleef zelf kinderloos.
Haar eerste man bracht 7 kinderen mee uit zijn eerste huwelijk.

^ Fragment uit het TOTALE STAMBOOM-OVERZICHT ^


STEPHANUS (Steven) AALDERS HUWDE 3 KEER EN WERD VADER VAN 12 KINDEREN.

^ Fragment uit het TOTALE STAMBOOM-OVERZICHT ^

 

BIDPRENTJE RECHTS van  Steven Aalders , hij kwam noodlottig om het leven door verdrinking in de Schouwgraaf in de Resegraaf

De geboortedatums komen niet met elkaar overeen.
Op een uittreksel van het register der acten van geboortes der gemeente Gendringen (zie pagina 17) blijkt dat Steven op 15-12-1831 werd geboren. 

             Steven Aalders met zijn 3de vrouw Grada Jansen.
Foto omstreeks 1893

DE ZWART OMLIJNDE BLOKJES WERDEN HET SLACHTOFFERS.                   ^ Fragment uit het TOTALE STAMBOOM-OVERZICHT ^

Goede vrijdag 30 april 1945, Ulft is in zeer diepe rouw!
Een geallieerde jachtvlieger mist zijn doel op een Duits luchtdoel afweergeschut dat op het dak van een der DRU gebouwen stond opgesteld. Een verschrikkelijk drama beleefde de familie Aalders. Het gezin was in de keuken aan de maaltijd toen rond 17.00 uur explosies buiten klonken. Het gezin vluchtte richting kelder maar die kon niet tijdig door allen bereikt worden. Mevrouw Aalders-Gregoor met haar dochtertje in haar armen en 4 van haar zonen werden zwaar getroffen tijdens de granaatbeschieting en overleden direct of een dag later aan hun verwondingen in het ziekenhuis.
Hun huis stond tegenover de DRU fabrieken. Later werd het pand van Freriks woninginrichting op deze plek gebouwd. Vader Bernardus Aalders verloor zijn vrouw en 5 van zijn 11 kinderen bij een verkeerde beschieting van de geallieerden op 30 maart 1945 één dag voor dat Ulft werd bevrijd.

Moeder Bernardina met 5 van haar kinderen die allen het slachtoffer werden van oorlogsgeweld.
Maarten Koudijs heeft van dit verschrikkelijke drama een uitgebreide reportage gemaakt. Hij heeft contact gezocht met Herman en Frans Aalders, de nog in leven zijnde getuigen, die eindelijk na 72 jaar hun hart konden luchten.

Deze reportage werd geplaats in de februari-uitgave van 'Ganzenveer' het historisch tijdschrift van de 'Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen'. (OVGG) ZIE PAGINA 5.

 

ZEER ZELDZAAM! IN BOVENSTAAND GEZIN DAT ZO GETROFFEN WERD DOOR OORLOGSGEWELD WERDEN 10 JONGENS ACHTER ELKAAR GEBOREN!

Zie hieronder de gezinskaart waarop de 10 jongens achtereenvolgens  genoteerd staan. 

BOVEN: Afbeelding uit het geboorteregister van de gemeente Gendringen met daarop de noteringen van de geboortes van de 10 op-een-volgende zonen bij de familie Aalders tussen 1925 en 1939. Dochtertje Ida Maria als laatste geboren in 1941 was het 11de kind maar het meisje kon niet meer op deze lijst en zal op een aanvullende lijst genoteerd zijn.

Trots mag de Familie Aalders zijn, op diegenen uit de familie, die in het bestuur van het verenigingsleven te Ulft zitting namen, nooit werd er tevergeefs een beroep op hun gedaan. Velen familieleden waren dan ook lid van één of meerdere verenigingen in het dorp.

BESTUURSLEDEN, GEMEENTERAADSLEDEN, WETHOUDERS EN LOCO-BURGEMEESTER.

Alardus /Gerardus Alers (geb. 1708) was Onderscholt, (in de gemeenteraad functionerend.)

Gradus Theodorus Aalders (geb. 1808) was net als zijn vader steenfabrikant en van 1851 tot 1863 gemeenteraadslid, Assessor, en nam zitting in het kerkbestuur.

Wilhelmus Theodorus Aalders (geb. 1887) chef van de Emailleerfabriek bij de DRU.
Hij was van 1927 tot 1949 gemeenteraadslid waar hij enkele jaren het wethouderschap waarnam van de gemeente Gendringen. Hij had een zeer sociaal karakter gezien zijn vele hoge bestuursfuncties in tal van maatschappelijke verenigingen. Hij was jarenlang penningmeester en daarna voorzitter van de plaatselijke Metaalwerkersbond. Mede oprichter en meer dan 25 jaar voorzitter van de Werkmeestersbond. Lid van de raad van bestuur van de Werkliedenvereniging. Vanaf 1926 tot 1952 eminente kassier van de Centrale Volksbank. Voorzitter en erelid van de Harmonie St. Cecilia. Hij ontving dan ook een Koninklijke onderscheiding verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
Zie pagina 2

Johannes Wilhelmus Aalders (geb. 1901) was buiten zijn drukke baan bij de DRU als chef van de Assemblage en vader van 13 kinderen ook nog 24 jaar gemeenteraadslid, en 8 jaar wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Gendringen. Daarnaast nam hij zitting in het school- en kerkbestuur en was hij voorzitter van het Gemeenschapshuis Ulft en lidmaatschap van de gezinszorg en nog meerdere verenigingen. Zie pagina 3
Ereburger van de gemeente Gendringen, en Ridder in de orde van Oranje Nassau. 

Hermanus Marinus Aalders (geb. 1907) Onderscheiden met de gouden eremedaille in de orde van Oranje Nassau! Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel en heeft zich altijd ingezet voor de minderbedeelden en nam vele jaren zitting in de bijstandscommissie. 

Marie Aalders (geb. 1909) Zij was erg betrokken in het verenigingsleven in Ulft. Voorzitter van handbalvereniging UGHV, secretaresse van 'Herwonnen Levenskracht' en helpster bij het Ziekentriduüm. 

Johannes Gerardus Aalders (geb. 1922) was bestuurslid van de schutterij St. Hubertus en bestuurslid van het Oranje comité te Ulft.

Jan Aalders (geb. 1925) 70 jaar lid van S.D.O.U.C. waarvan vele jaren actief. Voetballer, trainer en Erelid van S.D.O.U.C.

Petrus Wilhelmus Aalders (geb. 1868) Schoenmaker, hij was meer dan 20 jaar penningmeester van de RK Middenstandvereniging te Ulft en erelid.

A. Th. Aalders lid van de Ulftse Politiehondenvereniging, benoemd tot keurmeester der Ned. Politiehondenvereniging.

Wilhelmus Theodorus Aalders.

Johannes Wilhelmus Aalders.

 ^ Het begin van het dorpje Ulft in vogelvlucht omstreeks 1600 waar de familie Aalders al woonde.

(Tekening Joop du Plessis)   MEER INFORMATIE OVER DE TOTSTANDKOMING VAN BOVENSTAANDE AFBEELDING ZIE:    www.ulftnieuws.jouwweb.nl

Foto Links: Ulft rond 1920.
Toen de DRU eenmaal tot ontwikkeling kwam, ontwikkelde Ulft zich ook snel, veel huizen werden er gebouwd en er werd voor onderwijs gezorgd en Ulft kreeg zijn eerste kapelletje. De fraaie RK Parochie kerk 'St. Petrus en Paulus' ontworpen door P.J.H. Cuyper zou in 1865 volgen maar werd in 1960 gesloopt en vervangen door de huidige kerk ook wel de 'kathedraal van de achterhoek' wordt genoemd. 
En natuurlijk kwamen er ook een aantal kroegen in het dorp die door menig arbeider aan het eind van de week werd bezocht om een gedeelte van hun loon in te wisselen. 

 

OER

Foto Rechts: De toenmalige dorpsstraat in 'Oer' in de jaren '20/'30 met links en rechts arbeiderswoningen. Rechts de kruidenier 'eigen hulp', daarnaast zou schoenmaker Koenders zich vestigen. 

Oer kreeg al gauw zijn eigen parochie met daarbij de mooie Antonius kerk.
Op het stamboomoverzicht zult u dan ook geregeld de naam Oer tegenkomen bij de geboortes en overlijden van de familie Aalders.
In één van de woningen links woonde 'Schoester' Aalders.

OER in vogelvlucht omstreeks midden jaren '50.

Heel wat Aaldersen zullen hier wonen of gewoond hebben.

Vrijwel elke woning had in die tijd een stuk grond ter beschikking waar na een werkdag van vaak 10 uur (6 dagen in de week) nog op het land werd gewerkt om eigen groenten en aardappelen te verbouwen.

De oude IJssel zien we boven in beeld, rechtsboven zien we het begin van het DRU terrein. Op die plek werd vele jaren een enorm groot Paasvuur ontstoken. Helemaal inks midden de Antonius Kerk. Rechts naast de kerk het zgn. zwarte plein dat was ontstaan toen de school die daar stond werd vernield tijdens de oorlog. Nog steeds wordt op dit terrein de gezellige jaarlijkse kermis gevierd. 

KASTEEL (SLOT) 'ULFT'
Slot 'Ulft' is een voormalig kasteel gelegen ten oosten van het gelijknamige dorp Ulft, onderdeel van de gemeente Oude IJsselstreek in de provincie Gelderland. De laatste resten zijn in 1892 gesloopt waarna op deze plek een boerderij werd gebouwd.
De oudste vermelding stamt uit 1326 toen het goed als Gelders leen beschreven stond in de voormalige heerlijkheid Ulft. Het kasteel lag strategisch ten noorden van de plek waar de Aa-strang en Oude IJssel samenvloeien. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is het kasteel belegerd geweest. Bekende bewoners waren de Van Heeckerens en later Willem IV van den Bergh en zijn vrouw Maria van Nassau. Na zijn dood neemt het kasteel af in belang, en trekken de graven van den Bergh zich terug op de residentie te Huis Bergh. Slot Ulft wordt dan uitsluitend als jachthuis gebruikt. In 1892 wordt de ruïne gesloopt en in 1896 wordt op deze plaats een boerderij gebouwd. Een afgeplatte slotheuvel is het enige wat herinnert aan het kasteel. (Bron: Wikipedia)

 

100 jaar na dat Henric Aalders werd geboren in de omgeving van het kasteel Ulft werd er door diverse heren (waaronder de graaf Van den Bergh) besloten op 17 mei 1754 een ijzerhut op te richten, het water uit de Meulenbeek (aftakking van de oude IJssel) dreef de watermolen aan om energie op te wekken voor de blaasbalgen.
Het zou een van de eerste hoogovens van Nederland worden. Het ijzer werd gevonden in de omgeving: dikke brokken 'ouhr' (ijzerhoudend zand) werden door de landbouwers bij het ploegen uit de grond gehaald. Het hout dat nodig was om de oven op te stoken kwam ook uit de (toen nog bosrijke) omgeving. Toen in 1774 de heren Diepenbrock en Reigers uit Bochholt zich over de 'ijzerhut' ontfermden ging het veel beter met het bedrijf. En zo ontstond de naam DRU dat vervolgens uitgroeide tot een groot bedrijf waar honderden mensen uit de gehele omgeving werk vonden.


Uit de familie Aalders, vonden velen hier hun werk!

In 2003 werden de poorten voorgoed gesloten. De oude fabrieksgebouwen hebben als industrieel monument een nieuwe functie gekregen in zijn oeroude uitstraling.
Enkele gebouwen zijn omgebouwd tot woningen een fraai restaurant heeft er zijn onderkomen gevonden en er zijn grote en kleine ruimtes voor veel entertainment. In een van de gebouwen is een ijzer-museum  gevestigd en de 'Oudheidkundige Vereniging gemeente Gendringen' heeft er ook zijn plek gevonden.

Een prachtig voorstelling van hoe de DRU er in zijn gloriejaren uit zag.
(Al heeft de kunstenaar zijn fantasie hier en daar wel de vrije loop gelaten vooral wat de fraaie tuinen betreft.)  

^ De DRU omstreeks 1900.

 

 

 

<  Foto van de DRU 'olde hut' uit 1904, de gieterij.

 

Ongetwijfeld zullen tussen al deze stoere mannen enkele Aaldersen staan die zwaar werk verrichten op de DRU 6 lange dagen per week.

  

 

Ulft in vogelvlucht eind jaren '20 van de vorige eeuw, dus bijna 100 jaar geleden. Rechts boven in de kronkel van de oude IJssel zijn de gebouwen van de DRU gelegen. Links onder ziet u het bedrijf Becking en Bongers.
Helemaal boven in de verte ziet u het gedeelte van Ulft dat Oer genoemd wordt, 100 jaar geleden eigenlijk niet veel meer dan een lange straat met wat zijweggetjes met daaraan arbeiderswoningen.
Op het landgoed boven de bomenrij rechts-midden heeft in vroegere jaren het prachtige Kasteel 'Ulft' gestaan.

(Oer komt u vaak tegen als geboorteplaats in het stamboomoverzicht.)

^ Foto eind jaren '40.  
Op een zonnige dag wandelt het grootste deel van de familie  Aalders (Gèle) in de hoofdstraat van Ulft.

Geheel rechts loopt het echtpaar Willem Aalders en Anna Aalders-Geerts. 

In het midden voor, loopt Bennie Aalders, onlangs overleden op 5 mei 2018 op 90 jarige leeftijd. 

 

Links op de voorgrond lopen Jan Aalders en Annie Smulders de ouders van mijn vrouw Susan du Plessis-Aalders.

De afgebeelde advertenties komen uit www. delpher.nl

Pagina 2 (klik) Stephanus-Wilhelmus Aalders.

© 2018 STAMBOOM-AALDERS-ULFT.

Maak jouw eigen website met JouwWeb