Hinkenheuvel Oer. Aalders. Voor- en achtergevel.

Foto links afbraak van het huis.


SCHIEVENKAMP

Het huis vlak voor de sloop
Bronnen : ECAL.NU, archief Egbert Koops, archief Vincent Erinkveld. foto`s collectie Tromp, Vincent Erinkveld.


SCHIEVENKAMP

1900-1915-Oer Huis No 71 Aalders
1890-1900-Oer Huis No 159 Aalders-Beijer
1880-1890-Oer Huis No 159 Aalders-Beijer 
1870-1880-Oer Huis No 151 Schievekamp –Aalders
1860-1870-Oer Huis No 145 Schievekamp 
1850-1860-Oer Huis No 510A Schievekamp – Aalders 
1840-1850-Oer Huis No 510A van Aken 
Theodorus van Aken is op 25 april 1839 gehuwd met Hendrina Aalders. Het echtpaar betreedt dan het nieuw gebouwde huis. Hendrina Aalders is op 6 juli 1799 geboren en ze hertrouwt als weduwe op 14 november 1849 met Johannes Schievekamp uit Anholt, die als beroep kleermaker heeft. De familie is rooms Katholiek
In de periode 1850-1860 is Johannes Schievekamp met zijn vrouw hoofdbewoner en woont Berendina Schurink ook op dit adres, volgens het bevolkingsregister geboren in 1839 in Pruissen en op 3 mei 1861 verhuisd naar Huis no 164.
Uit beide huwelijken zijn geen kinderen en een neef Bernardus Aalders,van beroep arbeider geboren op 19 maart 1849 op No.63, komt bij oom en tante te wonen.
Bernardus Aalders trouwt op 23 mei 1879 met Maria Antonia Beijer geboren op 27 augustus 1856. Hendrina Aalders,een tante,geboren op 6 juli 1799 en overleden op 22 april 1884 woont bij het echtpaar Aalders – Beijer in. Het huwelijk van Bernardus Aalders met Maria Antonia Beijer bleef kinderloos en weer komt een neef op het huis. Deze Antonius Theodorus Aalders is weer van huis No.63 in Oer (Oerseweg 6) Hij trouwt op 21 juli 1903 met Wilhelmina Geerts geboren op 9 april 1878 en in 1907 wordt het eerste kind op het huis geboren n.l. Bernardus Theodorus Aalders. (Schievekamp's Beernt) Het huis werd in de negentiger jaren van de twintigste eeuw gesloopt en er staat nu een garage.

49. Grolshuis ook Roiskens hofstede met huis no 50 samen 1 huis vormend, ook Grolls-
plaats genoemd ( fout kadaster )
Ulft Schaepmanstraat 2 1900-1915 Oer Huis No 63 Kroezen
1890-1900 Oer Huis No 142 doorgestreept werd 34B (Reg. 27, Bld 176)
1880-1890 Oer Huis No 142 Marneth (Reg.22, Bld. 135)
1870-1880 Oer Huis No 133 Marneth (Reg.17, Bld. 155)
1860-1870 Oer Huis No 127 Marneth (Reg.11, Bld. 148) 1850-1860 Oer Huis No 495 Marneth (Reg. 7, Bld. 144)
1840-1850 Oer Huis No 495 Marneth (Reg. 4, Bld. 136) 1826 Oer Huis No 495 Massop Berend (Reg. 1, Bld. 129) 1812 Oer Huis No 138 Hulsener
Berghs Leen
Bij het leengoed behoren rond 1650: 't Ackermahl, den Brummelacker, Talsmaetjen en 't kemtken daer het huys up staet. In totaal 2 Hollandse morgen groot.

 

Leenmannen:
1417 Gerytkens Biirman. Deze is in 1456 overleden.
1456 Zoon Johann Biirman.
1467 Gerit Tincke
1475 Dochter van Gerit Tincke krijgt dit huis als huwelijksgift als ze op 6 juni trouwt met mr Johan Kock, die ook ten Pade heet en pachter is van het Pesken en waarschijnlijk is Johan Kock ook daadwerkelijk bewoner.
1532 De dochter van mr Johan is Johanna. Haar man Elger Krefft is hulder en woont misschien op het huis.
1535 Daem van den Bergh, bastaard en drost. Hij woont op Diepstegen. Bastaardzoon van de graaf van den Berg met Lyse Poor.
1565 Derick Poir is erfgename van Daem. Zij is gehuwd met Johan Berck en daarna met Johan Bongart.
1570 Johan Bongart is gehuwd met Deriske Poir. Jan Bongerts woont in Emmerik.
Ook de armen (gasthuis) van 's- Heerenberg zijn mede-eigenaar.
In 1574 is Gerrit Zijbarghs bewoner van het huis. Pachter
Daarna zijn de leenmannen bijna steeds identiek met de bewoners.
In 1610 wordt Bernt van Grol, wonende te Gendringen, leenman en bewoner van het huis, dat daarna het Grolshuis wordt genoemd. In 1631 is Bernt van Grol overleden. Kleinzoon Albert van Grol wordt de opvolger omdat zijn vader ook al overleden
is. Zijn volwassen neef Henrick Eggingh is hulder voor de onmondige Albert. In 1643 is Albert volwassen. Frederick van Groll is waarschijnlijk een neef of oom van Albert. Hij wordt ook in 1643 de bewoner. In 1655 wordt Frederik opgevolgd door zijn zoon Arndt. In 1675 is Arndt overleden. Zijn vrouw is Enneke Jansen hertrouwt op 19 september 1675 met Willem Masselink uit Silvolde. Zijn zoon Frederik is dan nog minderjarig en wordt bijgestaan door zijn oom Jacob van Groll. Frederik k is gehuwd met Wesseltje Messing en is in 1709 overleden. Zijn dochter Derikie van Grol is getrouwd met Jan Ruis (Roes). Jan Roes en zijn vrouw wonen waarschijnlijk elders en hebben in 1732 het leengoed overgedragen aan Antonetta van Wevelinckhoven, weduwe van rentmeester Anthoni Speckeslager en eerder weduwe van advocaat fiscaal Otto Henrick Hoevel. De eigenaren zijn dan geen bewoners meer en wonen bijvoorbeeld op de Bijvank bij Beek.
In 1752 is Antonetta Spekkeslager overleden en haar zoon uit het eerste huwelijk : Dr Oswalt Peter Hövel wordt leenvolger, terwijl hij daarvoor al huurder is geweest.
Op 22 mei 1787 wordt Hendrik Hulscher (Hulsender) eigenaar en bewoner. Hij is in 1713 in Etten geboren en op 23 juli 1743 gehuwd met Eva Baars van de Pol. Waarschijnlijk is hij vanaf de huwelijksdatum bewoner van het huis.
Rond 1800 is het leenstelsel afgeschaft.
Zie ook archief Byvank
Zijn zoon Hendrik Hulsender is op 9 november 1804 getrouwd met Jantje Aalders en op 15 december 1812 (68 jaar) gestorven. Zijn weduwe gaat naar Nr als zij trouwt met Hendrik Rijntjes. Berend Massop, kuiper, geboren op 14 november 1788 in de Kroezenhoek is op 19 november 1817 getrouwd met Wesselina te Kaat uit Oer. De kinderen uit dit huwelijk waren : Aleida, geboren op ….Willem, geboren op 1 oktober 1821, Hendrikus, geboren op 22 augustus 1823. Deze familie woont ook op dit adres en hun gezindte is rooms Katholiek.

Jacob Marneth is op 12 december 1796 geboren in Ulft en overleden op 3 oktober 1863,zijn beroep was hij zandvormer. Op 21 augustus 1828 is hij gehuwd met Maria Helena Tangelder. Zij wonen op dit huis wanneer Berend Massop met zijn gezin vertrekt naar Wisch. Jacob is evenals zijn vader plaatvormer op de hut. Bij het huis wordt vormzand gewonnen. Johannes Marneth is geboren op 30 november 1829, hij huwt op 31 mei 1853 met Anna Maria Aalders, die geboren is op 4 juli 1835. Johannes Marneth overleed op 30 maart 1896. In de periode 1850-1860 waren hier als meid en knecht aanwezig : Maria Reintjes, geboren in het jaar 1832 te Gendringen, gezindte : Rk, ongehuwd, werkmeid, gehuwd en vertrokken, Maria Wilbrink, geboren in 1832,zonder beroep, vertrokken mei 1851 naar Ulft, Antjen Aalders, geboren in het jaar 1836, ongehuwd, Rk, meid, ingekomen april 1850 van haar ouders, Johanna Rabelink, geboren in het jaar 1825 te ambt Doetinchem, gezindte : Rk, februari 1853 vertrokken, ingekomen van Wisch, Anna Maria Aalders, geboren in het jaar 1835 in de gem. Gendringen, Rk, ongehuwd, Hendrika Kok, geboren in het jaar 1824 te Gendringen, ongehuwd, Rk ,op 1 maart 1855 vertrokken naar 348 of 398, Anna Mullink, geboren in het jaar 1839 te Wezel, ingekomen 1 mei 1855 van huis no 605, oktober 1857 vertrokken naar Anholt Johanna Maria Marneth een dochter geboren op 3 mei 1855. Willemina Reintjes is hier als meid,en Berendina Simon en ook Martin Hipp uit Siebersbach (Dld) van beroep zandvormer op 25 juli 1843 ingekomen van Thomberg in Pruisen en verhuisd naar huis No. 418, in de periode 1840 -1850.
Jan Hendrik Knikkink en zijn vrouw Elisabeth Marneth wonen ook in dit huis en vertrekken naar huis No 506 (Oerseweg 14) . Dit echtpaar woont ook in de periode 1840 -1850 op dit huis. Maria Theodora Wilbrink vertrok ook naar huis No.506.
Op 18 februari 1897 verschenen voor Notaris Meijer, standplaats hebbende te Gendringen : Anna Maria Aalders en haar kinderen om de boedel te verdelen, na het overlijden van haar echtgenoot. Johannes Marneth. Het huis en de bijbehorende gronden werden als volgt beschreven:


1) Een huis met IJsselrechte en tuin gelegen in Ulft , en eenige perceelen bouwland aldaar , een en ander bij het kadaster der gemeente Etten bekend in sectie C nummero 395 , 1839 of 1834 , 1840 en 1841 ter gezamelijke grootte van een hectare, zes en zeventig aren , tachtig centiaren.
Ontrent welke perceelen partijen verklaarden dat daarvan geene titels van aankomst of bewijzen van overschrijving bestaan of bij hen bekend zijn terwijl daarvan zij weten nimmer eenige overschrijving ten kantore van hypotheken heeft plaatsgevonden noch daarvan iets beschreven blijkt.
Welk voormeld onroerend goed door de deskundigen en bij voormelden inventaris is geschat op drieduizend tweehonderd gulden.

Timmerman Hermanus Cornelis Kroezen is op 23 juli 1856 geboren in Varsselder. Hij is op 21 juli 1891 getrouwd met Aleida Theodora Gerritsen. Hun eerste vier kinderen worden in Gaanderen geboren, maar vanaf 24 september 1897 woont het gezin in Oer. Een zoon namelijk : Jan Kroezen is timmerman. Hij woont hier met Marie en Doortje. Een neef Theo Robben komt op het huis te wonen. Een dochter van Theo Robben en Annie Geurtsen vestigt zich met haar echtgenoot op dit huis en heeft hier een glas in lood atelier..
Het oude huis in 1932 afgebrand door blikseminslag en werd een nieuw huis gebouwd.
142 Wed J Marneth H Kroes 7

50. Visser (Andere helft Grolshuis)
1850-1860 Oer Huis No 495 wed v.d. Gevel Loverink (Reg.
1898- Oer Huis No 127 (Reg.27,Bld.246) 1826 Oer Huis No 495 Kolenbrander (Reg. 1,Bld.129)
Lukas Kolenbrander, dagloner, geboren op 25 juni 1764, woont met zijn vrouw Johanna Reytink in het Grolshuis. Hun zoon is Hendrik Kolenbrander geboren op 23 juli 1805 Johanna Reytink overleed op 30 augustus 1827 , ze was geboren te Bocholt, als dochter van Wessel Reytink en Hendrina Lensink, ze was bij haar overlijden 62 jaar. Lucas overleed aan de tyfus op 13 mei 1828 die toen heerste in de gemeente Gendringen (Artikel Ganzeveer No 42 van Stef Hermsen) De zoon Hendrik Kolenbrander vertrekt dan naar Wisch.

Wilhelm Fischer is geboren op 22 januari 1851. Hij is gehuwd met Hendrina Maria Jansen die geboren is op 24 februari 1850 in Bergh
Het gezin woont eerst in Duitsland, maar komt in 1883 in Oer te wonen en blijft hier zeker tot 1914 op dit huis wonen.
W Fischer 8